Dziewięć eksplozji miłości Jezusa podczas Swego Wcielenia

Z Pism Sługi Bożej Luizy Piccarrety:

Odprawiałam medytacje, a ponieważ dzisiaj był czas rozpoczęcia Nowenny Dzieciątka Jezus, myślałam o dziewięciu eksplozjach Jego Poczęcia, o których Jezus opowiedział mi tak czule, i które zapisane są w pierwszym Tomie. Odczuwałam głęboką niechęć na myśl, że mam przypomnieć o tym Spowiednikowi, ponieważ czytając ten tekst, powiedział mi, że chciałby przeczytać go publicznie w naszej kaplicy.

Teraz, gdy o tym myślałam, moje maleńkie Dzieciątko Jezus pojawiło się na moich rękach, taki malusieńki, i pieszcząc mnie Swoimi rączkami, powiedziało do mnie: „Jakże piękna jest Moja mała córeczka! Jakże piękna! Jak bardzo mam ci dziękować za to, że Mnie połuchałaś!”

Nieustanna agonia Jezusa w łonie Swej Matki z Miłości do stworzenia

Jezus przyjmując postawę najbiedniejszego spośród wszystkich żebraków, wyciąga do nas Swoją maleńką rączkę i prosi nas o litość, chce naszych dusz, naszych uczuć i naszych serc. Poniżej niektóre fragmenty zaczerpnięte z pierwszego tomu pamiętnika Luizy Piccarrety, „Małej Córeczki Woli Bożej” ukazujące niezgłębione cierpienia Jezusa w łonie Swej Matki.

Dziecko moje, daj Mi swoje serce. Zstąpiłem z Nieba, aby je zdobyć

„Córko moja, nie pozostawiaj Mnie samego, połóż swoją głowę na łonie Mojej drogiej Mamy a wtedy nawet z zewnątrz usłyszysz Moje łkania i Moje prośby. I widząc, że ani Moje łkania ani Moje prośby nie wywołują współczucia stworzenia dla Mojej Miłości, przyjąłem postawę najbiedniejszego spośród wszystkich żebraków i wyciągam Moją maleńką rączkę, prosząc o litość, aby Mi przynajmniej jako jałmużnę dali swoje dusze, swoje uczucia i swoje serca.

Wspaniały cud Niepokalanego Poczęcia Królowej Matki

Niepokalane Poczęcie

Niepokalane Poczęcie Naszej Matki było wspaniałe i cudowne, był to cud, który przewyższa wszelkie inne cuda uczynione przez Boga w całym dziele Stworzenia. Matka Boża została poczęta w nieskończonym Świetle Woli Bożej, która władała Nią i dała Jej zachwycającą siłę zniewolenia Swojego Stwórcy. Poniżej niektóre fragmenty zaczerpnięte z pism Sługi Bożej Luizy Piccarrety („Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej”, dzień pierwszy i drugi), w których Niebiańska Królowa opisuje Swoje Niepokalane Poczęcie.

Miłować Boga tą samą Miłością, jaką Syn – Jezus Chrystus miłuje Ojca

miłować Boga jak Chrystus

Bóg stworzył nas po to, aby podzielić się z nami Swoim Życiem, Swoją Miłością, Swoim Szczęściem i Swoją Chwałą, aby dać upust Swojej nieskończonej Miłości, aby nas kochać i być przez nas kochanym (a w tym zawiera się nasze szczęście).

A więc miłość, przez wzgląd na sprawiedliwość, wymaga odwzajemnienia. Ale w jaki sposób stworzenie mogło rywalizować w miłości z Bogiem? Jak mogło spełnić prawa Sprawiedliwości, miłując „minimalną” miłością Tego, Który kocha nas Miłością nieskończoną i wieczną? Czy dla Boga wystarczającym byłaby „świadomość”, że skoro stworzenie jest małe i ograniczone i „nic nie można z tym zrobić”, to musiałby się pogodzić z istotnym nieodwzajemnieniem Swojej Miłości ze strony stworzeń? „Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych”.

„Niechaj się stanie światłość” – jasne idee w odniesieniu do treści Wiary, szczególnie w tym czasie zagubienia duchowego

„Niechaj się stanie światłość”

Należy posiadać jasne idee i jasne poglądy w odniesieniu do treści Wiary, szczególnie w tym czasie zamieszania i zagubienia duchowego. Powiedzmy teraz wraz z Bogiem „Niechaj się stanie światłość”, z miłości do Prawdy, ponieważ w ciemnościach, w niejasności, we mgle znajduje się oszustwo i pułapka „ojca kłamstwa”.

1 – „Wiedz, że Bóg jest BOGIEM”. Jest tylko jeden Bóg. I Bóg to Trzy Osoby, a nie cztery.

„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”, powiedział Jezus do kusiciela.

Jezus Chrystus jest Osobą Boską, Drugą Osobą Trójcy, Synem „zrodzonym, a nie stworzonym, współistotnym Ojcu” („z tej samej Istoty Ojca”, czyli posiada z Nim tę samą i jedną „Substancję” czy Istotę Bożą). Jezus Chrystus jest Niestworzonym Obrazem Ojca, „Słowem”, jest „Drugim Ja” Ojca.

Chrystus Król przybywa, aby królować w naszych sercach

Chrystus Król króluje w naszych sercach

Jezus mówi o Swoim Królestwie w pismach Sługi Bożej Luizy Piccarrety, „Małej Córeczki Woli Bożej”. Poniżej niektóre fragmenty mówiące o Boskim Królu, który pragnie królować w naszych sercach, nieustannie puka do naszych serc i jak ubogi żebrak błaga nas, byśmy przyjęli Jego odwiedziny pełne Ojcowskiej Miłości i prosi nas, byśmy żyli razem z Nim i żyli tylko jedną Wolą, tylko jedną Miłością. Jego Królestwo Woli Bożej jest Królestwem pokoju i szczęścia, jest świętością, która nosi znamię świętości naszego Stwórcy.

Poznanie Słowa Bożego, czytając Je w świetle Słońca Woli Bożej

poznanie Woli Bożej

Nie możemy pokochać tego, czego nie znamy. Kochamy w takim stopniu, w jakim znamy

„Świętość Mojej Woli pragnie być poznana… Ale jeśli nie jest znana, jak mogą pokochać czy zapragnąć życia tak świętego?” (16.07.1922)

„Wiedza jest okiem duszy. Dusza, która nie posiada wiedzy jest jak ślepa na te dobra i prawdy. W Mojej Woli – mówi Jezus – nie ma dusz ślepych, wręcz przeciwnie, każda wiedza daje im szersze pole widzenia.” (02.04.1923)

Do czego potrzebna jest każda nowa wiedza na temat Woli Bożej?

„Za każdym razem, gdy mówię ci o Mojej Woli i gdy nabywasz nowe poznanie i nową wiedzę, o tyle większą wartość ma twój czyn w Mojej Woli i tym większe bogactwa zdobywasz.

Paruzja, czyli Drugie Przyjście Pana oraz realizacja Królestwa Bożego obiecanego w modlitwie „Ojcze Nasz”

drugie przyjście Pana

Czym są podwójna śmierć i podwójne zmartwychwstanie?

Grzesząc, człowiek okaleczył i sprofanował obraz Boży, który nosi w sobie oraz utracił podobieństwo Boże, które posiadał. Człowiek nie był już więcej podobny do Boga, ponieważ przedłożył własną wolę nad Wolę Boga. Zgrzeszył i tracąc życie nadprzyrodzone (Łaskę), w następstwie traci także życie naturalne. Jego wola ludzka odłączyła się od Woli Bożej. A zatem dusza oddziela się od ciała.

Dusza duchowa i nieśmiertelna umiera (czyli zostaje pozbawiona Życia Bożego), a więc umiera także i ciało (pozbawione duszy). W ten sposób śmierć jest podwójna: śmierć duszy i śmierć ciała.

Czy „życie w Woli Bożej” nie jest może tym spełnianiem Woli Boga, który znają i spełniają wszyscy Święci?

Wszyscy Święci a Wola Boża

To oczywiste, że mamy do czynienia z czymś nowym. Dla przykładu, Jezus mówi do Luizy: „Sami Święci jednoczą się ze Mną i świętują, czekając z niecierpliwością, aby ich siostra zastąpiła ich własne czyny, święte w porządku ludzkim, ale nie w porządku boskim. Błagają Mnie, abym jak najszybciej wprowadził stworzenie do tego boskiego środowiska (13.02.1919)

W innym miejscu Luiza mówi: „Czy to możliwe, że Jezus pozwolił, aby upłynęło tak wiele wieków bez poznania tych cudów Woli Bożej i że spośród tak wielu Świętych nie wybrał  jednego, który dałby początek tej w pełni Boskiej świętości? Byli przecież Apostołowie i wielu innych wielkich Świętych, którzy zadziwili cały świat…” (03.12.1921)

Bolesna godzina rozstania Jezusa z Maryją

bolesne pożegnanie Jezusa

Poniżej fragment tekstu zaczerpnięty z książki Luizy Piccarrety „Godziny Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa” (1 godzina, 5 po południu) opisujący bolesne rozstanie Jezusa z Maryją. 

Jezus żegna Swoją Najświętszą Matkę

O Niebiańska Mamo, zbliża się godzina rozstania i przychodzę do Ciebie. O Matko, daj mi Twoją Miłość i Twoje zadośćuczynienia, daj mi Twoją boleść, bo wspólnie z Tobą chcę podążać krok w krok za ukochanym Jezusem.

Jezus właśnie nadchodzi, a Ty z duszą przepełnioną miłością wybiegasz Mu, naprzeciw, ale gdy Go widzisz tak pobladłego i zmartwionego, Twoje Serce ściska się z boleści, słabniesz i nieomal upadasz u Jego stóp.