Na czym polega nowość życia w Woli Bożej?

życie w Woli Bożej

Luiza Piccarreta, Mała Córeczka Woli Bożej  mówi często, że prośba w modlitwie Ojcze Nasz: „Bądź Wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi” musi się spełnić. Wyraża ją po części w języku łacińskim, prawie jak pojęcie „techniczne”: „…niech się spełni Fiat Voluntas tua, jako w niebie, tak i na ziemi”. Co to oznacza?